Wiele polskich miast napotyka duże problemy

Według badań Polskiej Akademii Nauk, prawie połowa z 255 polskich miast średniej wielkości jest zagrożona zapaścią społeczno-gospodarczą.

Niepokojąca sytuacja związana jest głównie z malejącą populacje mieszkańców, niedostateczną ilością młodych i dobrze wykształconych ludzi, rosnącymi problemami społecznymi oraz upadkiem więzi społecznych.

Ludzie w takich miastach borykać się muszą również z długimi podróżami do pracy.

Na potrzeby badania średnie miasta zostały zdefiniowane jako te, w których mieszkało powyżej 20 000 mieszkańców i nie były stolicami województw.

eisa_polskie_miasta_www