Polska jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów Europy

Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Węgry, Czechy i Słowacja we wtorek w Warszawie wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej .

W styczniu weszła w życie nowa ustawa o innowacjach. Stwarza ona zachęty do współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami.

Przywódcy państw podpisali „Deklarację Warszawską”. Dokument ten zakłada wsparcie dla firm innowacyjnych rozpoczynających działalność oraz działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności w krajach Grupy.

Uczestnicy Kongresu obiecali również wzmocnić współpracę w dziedzinie badań, technologii, innowacji i digitalizacji, w szczególności za pośrednictwem funduszy unijnych.

equity_kongress