Polska awansowała w Raporcie Globalnej Konkurencyjności

Polska poprawiła swoją konkurencyjność gospodarczą i awansowała na 36 miejsce (zmiana o pięć pozycji) w Raporcie Globalnej Konkurencyjności opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

Największymi atutami Polski w zakresie jej konkurencyjności są rozmiar jej rynku (21 miejsce) oraz poziom szkolnictwa wyższego i szkoleń (37). Według badania, Polska nie wypada już tak imponująco pod względem innowacji (60) i wydajności rynku pracy (79).

Najbardziej problematycznymi elementami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce określono: przepisy podatkowe, restrykcyjność prawa pracy oraz niestabilności polityczną.

The Global Competitiveness Report ocenia konkurencyjność 138 gospodarek. W tym roku Szwajcaria, Singapur i Stany Zjednoczone utrzymały swoją pozycję jako trzy najbardziej konkurencyjne gospodarki świata.

cudzoziemcy_equity