Nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Zielone światło od prezydenta.

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą pomocy przy zbiorach, która wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Chodzi o uchwaloną 13 kwietnia 2018 r. nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy stwarzają nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie, po pierwsze, zatrudniania na czarno pomocników rolników, a po drugie, zawieranie z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy zbiorach, ale przede wszystkim nie są objęte ubezpieczeniem. Umowa z pomocnikiem rolnika może być zawarta na 180 dni. 

zbiory