Minimalny kapitał zakładowy w spółkach z o.o. w 2016 r.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt noweli Kodeksu spółek handlowych, który zakłada m.in. możliwość powołania spółki z. o.o. z kapitałem 1 zł i wprowadzający nowe instrumenty ochrony wierzycieli spółek z o.o.. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
W ramach reformy przewiduje się również obniżenie minimalnej ustawowej wartości nominalnej udziału z 50 zł do 1 zł. W ocenie projektodawców aktualnie obowiązujące minimum kapitałowe nie pełni jakiejkolwiek funkcji gwarancyjnej wobec wierzycieli spółki, będąc jednocześnie źródłem obciążeń dla wspólników.
Projekt ma też wprowadzić nowe instrumenty zwiększające poziom ochrony interesów wierzycieli spółki: test wypłacalności i kapitał zapasowy.

ksh