Liczba bankructw w Polsce coraz mniejsza

Według danych Krajowego Rejestru Długów w Polsce maleje liczba firm ogłaszających upadłość.

Od lipca 2016 r. do końca czerwca 2017 r. bankructwo ogłosiło 563 firm. Na przestrzeni ostatnich lat, każdego roku co najmniej 700 firm ogłaszało bankructwo. Czasami było to ponad 800 firm.

Aktualne statystyki wskazują, że w tym roku liczba bankructw może być niższa niż 600. Jest to w znacznej mierze spowodowane dwoma czynnikami – zmianami prawa bankowego oraz silnej polskiej gospodarki.

equity_liczba_bankructw_www