Księgowość on-line

Księgowość On-Line

Nasi Klienci wymagają od nas szybkiego przepływu informacji, łatwości kontaktu i przekazywania dokumentów oraz dostępu do informacji zarządczej, pochodzącej z bieżących danych księgowych i kadrowo-płacowych.

Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczny obieg dokumentów i informacji pomiędzy naszym biurem a klientami (system Workflow).

W przypadku realizacji procesów kadrowo-płacowych udostępniamy naszym Klientom dostęp do dedykowanej funkcjonalności rejestracji czasu pracy pracowników Klienta (system Pośrednik).

Naszym Klientom za pośrednictwem dostępu do zdalnych pulpitów udostępniamy także usługę controllingu on-line (system Business Intelligence).

Dzięki nowoczesnym technologiom wykorzystywanym w Equity Investments S.A. menedżerowie uzyskują dostęp do aktualnych danych o stanie swojej firmy 24 godz na dobę, 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca, za pośrednictwem sieci Internet.

Nasi Klienci mogą uzyskać stały wgląd w swoje bieżące dane finansowe, bez konieczności kontaktowania się z biurem.

W rozszerzonej opcji usługi, Klient może również korzystać z modułów oprogramowania udostępnionych przez Equity Investments S.A. do prowadzenia sprzedaży i magazynu, które dzięki sieci Internet połączone są z modułami do prowadzenia księgowości obsługiwanymi przez naszych Ekspertów. Dzięki takiemu rozwiązaniu współpraca Klient-Biuro księgowe odbywa się na bieżąco.

Realizujemy w praktyce ideę outsourcingu on-line.