Koniec korekty kosztów od niezapłaconych faktur

Wprowadzone w 2013 roku przez „ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce” przepisy nakazujące obowiązkową korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie faktury, od 2016 roku przestają istnieć. Wprowadzone przepisy okazały się być niefortunne, korekty kosztów, które miały przyczynić się do likwidacji zatorów płatniczych, paradoksalnie przyczyniły się do ich wzrostu. Ustawodawca przyznał się do pomyłki, wskazując iż przepisy nie tylko nie wpłynęły na redukcje zatorów płatniczych, ale również generowały dodatkowe koszty dla przedsiębiorców.

Podatnicy, którzy dokonali zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów przed 01.01.2016r., będą mogli, po zapłaceniu korygowanych zobowiązań, odpowiednio zwiększyć koszty uzyskania przychodów

faktura