Fundusze Inwestycyjne

Wyzwanie

FZ KPT Sp. z o.o. jest spółką celową założoną przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Spółkę Zarządzającą Funduszem SATUS Sp. z o.o. (obecnie SATUS Venture Sp. z o.o.) dla realizacji projektu „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym”. Fundusz aktywnie inwestuje środki finansowe w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe.

Dynamiczny rozwój struktury Spółek portfelowych i rosnąca ich liczba związany był z koniecznością:

 • Dostosowania i ujednolicenia procedur i procesów kontroli do większej skali działalności i ilości podmiotów objętych finansowaniem;
 • Wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych, wspomagających zarządzanie większą, wielopodmiotową strukturą;
 • Optymalizacji kosztów administracyjnych wynikających ze zwiększenia skali działalności i ilości Spółek portfelowych;
 • Zapewnienia Spółkom portfelowym efektywnego wsparcia doradczego z dziedziny: zarządzania, finansów i podatków, kadr, budżetowania, controllingu i raportowania nie tylko dla Zarządów ale także dla Rad Nadzorczych i Inwestorów.

Rozwiązanie

Spółka podjęła decyzję o realizacji projektu w zakresie opracowania dokumentacji i procedur obiegu informacji oraz dokumentów a następnie o wdrożeniu dedykowanych narzędzi IT (system workflow) i usług outsourcingowych w obszarze finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym oraz budżetowania i controllingu w spółkach porfelowych. FZ KPT Sp. z o.o. powierzył to zadanie Equity Investments S.A.

Jako cele strategiczne wdrożenia określono:

 • Opracowanie elastycznych dla rozwoju organizacji procedur administracyjnych przez firmę outsourcingową;
 • Wdrożenie narzędzi IT, system klasy workflow i business intelligence w oparciu o najbardziej efektywny model Software as a Service (wynajem aplikacji), oferowany przez Equity Investments S.A.
 • Przejęcie wszystkich procesów administracyjnych przez firmę outsourcingową;
 • Uzyskanie możliwości rozwoju struktury grupy Spółek portfelowych bez konieczności budowania własnych zasobów administracyjnych;
 • Uzyskanie bieżącego dostępu do dokumentów i Informacji ze Spółek portfelowych;
 • Uzyskanie bieżącej (cyklicznej i ujednoliconej) informacji zarządczej nt działalności Spółek portfelowych:
 • Wyniki finansowe
 • Realizacja budżetów
 • Alerty o przekroczonych wskaźnikach
 • Informacje o zdarzeniach nadzwyczajnych
 • Uzyskanie możliwości oprocesowania zdarzeń zachodzących pomiędzy Spółką portfelową a Radą Nadzorczą czy Inwestorami.

Zrealizowane działania

W ramach projektu wdrożeniowego przeprowadzono następujące działania:

 • Analiza i opracowanie procesów i procedur administracyjnych dla Funduszu i Spółek porfelowych;
 • Wdrożenie narzędzi IT (system workflow i business intelligence) na potrzeby Grupy Spółek i Funduszu;
 • Szkolenia i konsultacje dla Zarządów i pracowników Funduszu i Spółek portfelowych w zakresie procedur i procesów administracyjnych, zarządczych, raportowania i budżetowania;
 • Wdrożenie zasad controllingu oraz narzędzi raportujących, co pozwoliło na przygotowywanie rzetelnych informacji zarządczych dla Spółki oraz ich Rad Nadzorczych i Funduszu;
 • Wdrożenie bieżącej usługi outsourcingowej w zakresie księgowości, kadr i płac.
 • Bieżące konsultacje dla Zarządów i pracowników Funduszu i Spółek portfelowych z dziedziny: zarządzania, finansów, podatków, prawa pracy, controllingu i budżetowania i wielu innych.

Uzyskane korzyści

Dzięki zrealizowanemu projektowi Fundusz oraz Spółki portfelowe uzyskały możliwość dynamicznego rozwoju bez konieczności budowania własnych struktur finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Istotną korzyścią jest scentralizowany i ujednolicony system obiegu informacji oraz raportowania znacznie zmniejszający nakład pracy po stronie Spółek portfelowych poświęcany wcześniej na generowanie informacji zarządczej do Rad Nadzorczych czy Inwestorów. Cele wdrożenia zostały zrealizowane w pełni i uzyskano jednolity sposób zarządzania i obiegu informacji w Spółkach Grupy przy jednoczesnej możliwości skalowania usługi firmy zewnętrznej (outsourcingowej) do aktualnych potrzeb i wielkości portfela Funduszu.

O Equity Investments S.A.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na bardziej efektywną formę zarządzania wybranymi obszarami firmy jaką jest outsourcing, Equity Investments S.A. realizuje usługi wsparcia dla Przedsiębiorstw w zakresie doradztwa, finansów, księgowości, kadr i płac oraz controllingu.

Equity Investments S.A. to:

 • Dostosowanie zakresu usług do wymogów specyficznych dla sektora, w którym działają nasi Klienci.
 • Gwarancja najwyższej jakości, dzięki zespołowi specjalistów wielu dziedzin (księgowość, kadry-płace, controlling, zarządzanie i rozliczanie projektów UE, doradztwo w transakcjach kapitałowych).
 • Pewność i bezpieczeństwo działania w zgodzie z polskim prawem, gwarantowane przez ekspertów z państwowymi uprawnieniami i polisą ubezpieczeniową przekraczającą wartość 2 000 000 zł.
 • Szybkość i elastyczność w dostępie do informacji o finansach firmy i projektach (controlling).
 • Innowacyjność i dostęp do narzędzi on-line (w tym systemu raportowania i obiegu dokumentów on-line).
 • Istotna rola doradztwa w kluczowych obszarach związanych z finansowaniem rozwoju firmy Klienta.

 

 

Profil Klienta

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO Sp. z o.o.

FZ KPT Sp. z o.o. jest spółką celową założoną przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Spółkę Zarządzającą Funduszem SATUS Sp. z o.o. (obecnie SATUS Venture Sp. z o.o.) dla realizacji projektu „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym”. Szczególnym przedmiotem zainteresowania FZ KPT są projekty z obszarów:

 • Informatyka i telekomunikacja, w tym e-projekty, projekty sieciowe i internetowe,
 • Branża inżynierska (m.in. elektronika użytkowa, nanotechnologia, mechatronika).

Aktualnie w portolio Funduszu znajdują się innowacyjne Spółki takie jak:

 • DotOne Sp. z o.o.
 • iPlacement Sp. z o.o.
 • Jawa-Pick Sp. z o.o.
 • ISTV Media Sp. z o.o.
 • Ligapp Sp. z o.o.
 • Platforma.me Sp. z o.o.

„Equity Investments S.A. zrealizowało dla nas projekt w zakresie opracowania procedur i dokumentacji dla procesów zarządzania w spółkach portfelowych Funduszu oraz wdrożenia zasad obiegu informacji i dokumentów pomiędzy podmiotami Grupy i Funduszem. Equity Investments S.A. realizuje na bieżąco dle naszych Spółek usługi z zakresu outsourcingu księgowości, kadr i płac, dostosowanego do naszych specyficznych wymogów controllingu i procesu budżetowania. Dzięki metodyce wdrożeniowej, wiedzy i zaangażowaniu ekspertów, oraz narzędziom informatycznym dostarczanym przez Equity Investments S.A. zyskaliśmy spójny system zarządzania i komunikacji w Grupie Spółek portfelowych jak również bieżącą informację o ich działalności i realizacji celów jakie stawia przed Spółkami Zarząd i Rady Nadzorcze”.

Marcin Bielówka – Prezes Zarządu FZ KPT Sp. z o.o.

„Cieszymy się, że możemy być Partnerem doradczym i outsourcingowym dla FZ KPT Sp. z o.o. oraz Spółek portfelowych Funduszu. Jest to możliwe dzięki naszemu doświadczeniu w modelowaniu procesów obiegu informacji w grupach przedsiębiorstw oraz dzięki wiedzy i narzędziom informatycznym m.in. z dziedziny budżetowania i controllingu”.

Equity Investments S.A.

Paweł Zemła – Członek Zarządu Equity Investments S.A.

Kontakt:

Equity Investments S.A.

40-208 Katowice
ul. Ścigały 10
+48 (32) 750 30 30

biuro@eisa.net.pl

www.eisa.net.pl