Finansowanie średnich przedsiębiorstw

Z przygotowanego przez Keralla Research raportu: „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce”, wykonanego na zlecenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego, wynika, że głównymi sposobami finansowania bieżącej działalności przez mikro-, małe i średnie firmy, są: kredyt bankowy, z którego korzysta 20,6% przedsiębiorców, limit na koncie firmowym (11,4%) oraz faktoring (5,6%).

W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to aż dwukrotny wzrost zainteresowania faktoringiem, czyli usługą polegającą na uwolnieniu gotówki z faktur z odroczonym terminem płatności. Firma korzystająca z tego rozwiązania, otrzymuje pieniądze z wystawionych faktur szybciej, dzięki temu, że wypłaca je instytucja finansowa oferująca faktoring. Rozwiązanie to pozwala poprawić bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa.

Jednocześnie, jak wynika z raportu, w ciągu roku wzrosła liczba przedsiębiorstw, które deklarują, że prowadząc bieżącą działalność nie wspierają się żadnymi zewnętrznymi środkami. To z jednej strony efekt dobrej koniunktury w polskiej gospodarce, z drugiej skutek ogólnej niechęci części przedsiębiorców do pożyczania pieniędzy.

Faktoring stanowi nie tylko opcję na krótkoterminowe problemy z płynnością, gdy istotnymi kwestiami dla przedsiębiorcy są szybkość pozyskania pieniędzy, minimum formalności i atrakcyjna cena. To również rozwiązanie, które wykorzystuje się do rozwijania biznesu. Ocenia się, że liczba firm stosujących go w celach inwestycyjnych będzie w najbliższych latach rosła.

equity_faktoring