Dotacje UE

Fundusze unijne stały się dla Polskich Przedsiębiorców skuteczną możliwością rozwoju dzięki pozyskiwaniu środków na inwestycje sięgających nawet 80% wartości inwestycji.

Coraz więcej firm sięga po dotacje UE aby rozwijać swój potencjał i skalę działalności.

Equity Investments S.A. dostarcza kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania dotacji UE na rozwój przedsiębiorstw w tym dotacji inwestycyjnych ale również dotacji na finansowanie pozyskania inwestorów.

Zakres działań Equity Investemts S.A. w zakresie pozyskiwania środków UE:

  • Analiza projektu i rekomendacja właściwego programu UE, ocena szans i ryzyka;
  • Doradztwo w dopasowaniu projektu do wymogów programu UE;
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji wniosków, biznes planów, studium wykonalności;
  • Pozyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów (kredyty, leasingi, inwestorzy i inne);
  • Wsparcie w rozliczaniu projektu;
  • Zarządzanie projektem UE.