Ćwierć miliona obcokrajowców posiada pozwolenie na pracę w Polsce

Pod koniec 2017 r. około 250 000 obcokrajowców spoza UE posiadało zezwolenie na pracę w Polsce. Liczba tych cudzoziemców rośnie od trzech lat z powodu rekordowo niskiego bezrobocia.

Odsetek cudzoziemców w ogóle polskiej siły roboczej wahał się od 2,5 do 5 procent i był najwyższy w takich sektorach gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, produkcja, transport, handel detaliczny, usługi gastronomiczne i prywatne usługi domowe.

Największą liczbę pozwoleń na pracę w Polsce posiadają obywatele ukraińscy. Za nimi znajdują się obywatele takich krajów jak: Białoruś, Mołdawia, Indie, Nepal, Turcja, Armenia, Chiny i Wietnam.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie potrzebują pozwolenia, aby móc legalnie pracować w Polsce.

equity_permits_approved